#Sever 1#Sever 2
Ông bố cặc dài trong lần đầu địt con gái

Ông bố cặc dài trong lần đầu địt con gái

Nội dung phim

Đã rất lâu cô mới có một hôm ở nhà cùng với bố như thế. Cũng đã lâu bố lại cũng mới đánh mông của cô như thế. làm cô rất vui rất thích. Trước bố đánh mông cô không thích như bây giờ. Bố đã trạm đến cô bé của cô bị tác động thì cô không khóc nhưng cô bé khóc ướt ngón tay của bố. Bố càng đánh nước ra càng nhiều làm cô càng sung sướng. Và rồi bố cũng dùng đến cây gậy dài đánh vô lồn. Con cặc dài của bố vào lồn con gái lần đầu sung sướng. Vừa nhiều nước lại bót và khít. Cô con gái cũng rất thích khi con chim khủng của bố vào lồn. Cái lồn mở hết cỡ mới có thể nhận con chim vừa to vừa dài của bố.

Diễn viên tham gia phim

N/A